...sofistikovaný spôsob formovania postavy
Kontakt

+421 944 295 992
info@mirety.sk
www.mirety.sk

Moskovská trieda 3, Košice
Otváracia doba

Pondelok:Podľa objednávok
Utorok:Podľa objednávok
Streda:Podľa objednávok
Štvrtok:Podľa objednávok
Piatok:Podľa objednávok
Sobota:Podľa objednávok
Nedeľa:ZatvorenéEMS tréning

Technológia

Speedfitness  

Kontraindikácie

 
Vplyv stimulácie svalov na silovú schopnosť

Pomocou elektrickej stimulácie je možné dosiahnuť silnejšie napnutie svalstva ako pri vedomom vynaložení sily. EMS má mimoriadne účinky na rýchlo sa sťahujúce vlákna svalov, hlavne z hľadiska rastu sily a hypertrofie. Taktiež treba vyzdvihnúť tvrdnutie/zosilnenie kmeňového svalstva.

Rast schopnosti silovej vytrvalosti

Silová vytrvalosť sa prejavuje v schopnosti odolať únave tým, že trénovaná osoba je schopná odporovať dlhšie trvajúcej silovej záťaži, čo je dôležité hlavne v každodennom živote. Zlepšenia sú viditeľné už v krátkom čase.

Budovanie svalu (hypertrofia)

Spomínaný rast maximálnej sily, dosiahnutý vďaka tréningu s miha bodytec-om, sa prakticky dá odvodiť zo zväčšenia svalovej hmoty. Zväčšenie obvodu hrudníka, ramien a nôh je často badateľné už po krátkom tréningu, čo z estetického hľadiska hodnotia kladne hlavne muži.

U žien, keďže majú iný hormonálny systém (úroveň estrogénu) je vplyv hypertrofie slabší. V ich prípade je možné dosiahnuť formovanie tela určitou svalovou „šnurovačkou“, znižovaním tukových vrstiev pomocou pravidelného EMS tréningu, a taktiež zdravým stravovaním. V podstate EMS tréning môže ženy cielene „robiť štíhlejšími“!

Tréning rýchlej sily

Obrátením Hennemannovho princípu zapájania sa pri elektrickej stimulácii aktivujú najprv rýchle svalové vlákna. EMS tréning vykonávaný miha bodytec-om teda v porovnaní s tradičnými posilňovacími metódami taktiež ponúka optimálne podmienky pre rýchlosilových športovcov.

Zlepšenie vytrvalosti

Pri celotelovom EMS tréningu pozorované osoby disponovali zvýšenou schopnosťou vytrvalého výkonu. S tým spojené možné mechanizmy pôsobenia EMS tréningu sú jednak lepšia kapilarizácia (otváranie zavretých alebo vytváranie sa nových kapilár) a na celé telo rozšírená záťaž intervalového typu. Popri lokálnom zlepšení vytrvalosti môžeme predpokladať aj všeobecné zlepšenie, nakoľko tréning stimuluje viac ako 1/6 kostrových svalov.

Vyrovnanie muskulárnej dysbalancie, vybudovanie atrofovaného svalstva

Jedným z najdôležitejších účinkov EMS tréningu vykonávaného miha bodytec-om je vyrovnanie muskulárnej dysbalancie trénovaním nosných svalov, ako hlboko ležiacich chrbtových svalov, brušných svalov a svalov panvovo-sedacej časti. Vedomé používanie a kontrolovanie týchto svalových skupín je pre ľudí v našej spoločnosti, v každodennom živote často opomenuté. Dôsledkom čoho sú časté bolesti chrbta a ťažkosti s inkontinenciou. Pomocou miha bodytec-u sa ale tieto oslabnuté svaly môžu vedome a účinne trénovať čo zlepší celkový telesný a duševný stav.

Zlepšenie pohyblivosti

Obmedzená pohyblivosť kĺbov sťažuje každodenný pohyb, vytratí sa agilita a pohyb svalov je strnulý. Následkom strnulosti je zlé držanie tela. Vyrovnanie muskulárnej disbalancie účinkom EMS tréningu, vykonávaným miha bodytec-om so sebou prináša aj lepšiu pohyblivosť kĺbov. Okrem toho miha bodytec spôsobuje aj lepší krvný obeh v prípade natiahnutia sa (hyperemický vplyv), látky zapríčiňujúce bolesť sú lepšie odstrániteľné. Trénovaná osoba môže zvýšiť ťažné napätie pôsobiace na svaly.


Športovo-špecifické kondicionovanie, zvyšovanie výkonu v športe

Silové schopnosti sú v mnohých športoch ohraničujúcimi faktormi výkonu. Cielené budovanie silových schopností v závislosti od športovej disciplíny, kvalita napnutia svalov, vyrovnanie nerovnováhy svalov, zlepšenie propriocepcie je niekoľko dôležitých prvkov, ktoré dokáže miha bodytec-om vykonávaný tréning poskytnúť v záujme zvýšenia výkonovo orientovanej sily. Tým je možné zlepšiť celú stavbu tela športovca. Prenesením výkonu na cieľovú techniku dosiahneme všeobecné zvýšenie výkonu. Šetrenie času je v prípade súťažných športovcov dôležitým argumentom v prospech používania miha bodytec-u.

Pooperačné zotavenie svalov

Viacerými štúdiami boli dokázané dobré výsledky elektrostimulácie pri rehabilitačných opatreniach, po operácii spomaľuje atrofiu, respektíve pomáha v rýchlejšej regenerácii svalov. Obzvlášť sľubná bola aplikácia elektrostimulácie v akútnej fáze, krátko po zákroku.

Napriek imobilizácii sa naďalej zachovala syntéza svalových bielkovín. V prípade zranení alebo v prípade operácií, keď noha musí odpočívať v sadre, je taktiež odporúčaná stimulácia druhej nohy, keďže účinok hypertrofie prostredníctvom takzvaného crossover vplyvu sa môže objaviť aj na oddychujúcej nohe.

 

Aspekty skrášľovania


Terapia proti celulitíde

Ženy kvôli ich hormonálnemu systému mávajú problém celulitídy (pomarančová koža). Koža žien je veľmi tenká a pod tým ležiace tukové tkanivo je výraznejšie. O takzvanej „pomarančovej koži” hovoríme vtedy, keď väzivo už nie je schopné ďalej udržať tukové bunky a tak sa tukové bunky cez priehlbinky v koži stávajú viditeľnými. Čím sú tukové bunky väčšie, tlstejšie, tým je celulitída silnejšia. Je podmienená geneticky a možnosť vzniku zosilňuje nadváha, málo športu a taktiež fajčenie. Elektrostimulačný tréning vykonávaný miha bodytec-om má viacero účinkov proti celulitíde: účinné napnutie väziva, povzbudzovanie krvného obehu a "rozbitie" prebytočných tukových buniek pod vplyvom masáže. Vďaka vplyvom stimulácie sa vzhľad kože rýchlo zlepšuje.

Odbúravanie nahromadenia tuku na stehnách

Miestne nahromadenie tuku na stehnách je jedným z veľmi rozšírených ženských problémov, ktorý často vedie aj k psychickým problémom. Rýchle a masívne zlepšenie tohto problému je možné dosiahnuť použitím miha bodytec-u. Pomocou toho sa zlepší krvný obeh, čím sa oživia aj podkožné vrstvy, čo vedie k odstráneniu tukových usadenín a posilneniu väziva (viď celulitída).

Aktivácia látkovej výmeny


V prípade EMS tréningu je možné popri zlepšení krvného obehu orgánov a tkanív konštatovať aj nárast aktivity enzýmov a tak sa dostane rad aj optimalizácia látkovej výmeny svalov (prísun glukózy, zlepšenie prepravy laktátu a kalcia). Pri znižovaní telesnej váhy počas tréningu je dôležitým aspektom sprístupnenie energií cez tuky. Prostredníctvom oživenej ATP resyntézy budú mať svaly viac energie na zvládnutie budúcich záťaží a kvôli tomu sa vyvinie väčšia možnosť zaťažiteľnosti.

Pokles váhy a tuku

Pokus ušetriť "zbytočné" kalórie často vedú klientov k jednostranným a nevhodným stravovacím návykom. Takto dochádza k zníženiu váhy na úkor svalových tkanív. Kombinovanie zlého stravovania, nedostatku pohybu, respektíve prehnaných tréningov vytrvalosti vedie vo veľkej miere „k nesprávnemu smeru aj vo vývoji látkovej výmeny”. Telo pri nedostatku bielkovín, ktoré sval chránia, redukuje váhu na úkor svalového tkaniva. Po ukončení diéty a nástupe tzv "JOJO" efektu sa stratené kilogramy vrátia v podobe tukových zásob, čo je v konečnom dôsledku horšie ako pred začatím diéty, nakoľko tukové zásoby nahradia i stratený úbytok svalového tkaniva. Ako jedným z možných riešení je individuálne zostavenie jedálnička - ušité na mieru a zároveň podrobné sledovanie klienta na bioimpedančnej váhe, kde sa dá úbytku svalového tkaniva včas zabrániť.

Trvalé zníženie telesnej váhy a tuku je možné vybudovaním beztukovej svalovej hmoty napr. pomocou miha bodytec-u. Vysoká aktivita látkovej výmeny počas EMS tréningu, či po ňom zapríčiní vysokú pracovnú látkovú výmenu a základná látková výmena sa trvalo zvýši z dôvodu nárastu svalovej hmoty. Paralelne aplikovaným zdravým stravovaním je možné telesnú váhu rozumne a dlhotrvajúco stabilizovať.

Vďaka zníženiu váhy a tuku u žien počas tréningu vykonávaného miha bodytec-om je možné zistiť aj zníženie obvodu tela, hlavne v problematických partiách: v páse, bokoch a na stehnách. Pritom sa môžu stať napnutejšími aj partie ako hrudník a ramená.

Nárast rozmerov u mužov

V prípade mužov je možné EMS tréningom dosiahnuť zníženie obvodu v oblasti pásu, zároveň svaly zadku ostávajú bez zmeny, respektíve trocha narastú. Tak sa môže u mužov zlepšiť dôležitý ukazovateľ sklonu k infarktu (kvocient pás-bok), a tým sa značne zníži nebezpečenstvo infarktu. Ďalej vplyvy hypertrofie umožnia nárast ramien, hrudníka, chrbta a nôh, čo môže zvýšiť i sebavedomie.

Povzbudenie krvného obehu, masáž

Zlepšenie krvného obehu tkaniva celého tela a taktiež svalov a kože je možné dosiahnuť tréningom vykonávaným miha bodytec-om cez zohrievanie sa tela a pumpovacím vplyvom svalstva.

Vďaka zvýšeniu krvného obehu sa značne zlepší vzhľad pokožky (svetlejšia a napnutejšia), dochádza k zabezpečeniu optimalizácie výživných látok. Splodiny látkovej výmeny (metabolity) sa stávajú ľahšie odstrániteľné a tak aj regenerácia je lepšia. Ďalej sa napomáha zvýšeniu aktivity prepravy lymfy cez lymfatický systém. Dráždenie kožných receptorov vegetatívneho nervového systému aktivuje vnútorné orgány. Takto oživuje EMS tréning napríklad trávenie a peristaltiku.